بسیاری از سوالات آنها مربوط به تیم منحل‌شده «Civic Integrity» (یکپارچگی مدنی) متا است. هوگن در شهادت خود در مقابل کمیته زیرمجموعه سنا در مورد حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، ایمنی محصول و امنیت داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، گفت این تیم اندکی پس از انتخابات۲۰۲۰ منحل شد. این ادعایی است که متا همواره با آن مخالفت کرده است.  گای روزن نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس یکپارچگی متا در‌ ماه اکتبر در این‌باره به مجله تایم گفت: ما تیم «CivicIntegrity» را منحل نکردیم، بلکه آن را با تیم بزرگ‌تر «Central Integrity» یکپارچه کردیم تا فعالیت‌های نوآورانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای انتخابات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف انجام می‌شود، گسترش یابد. فعالیت این تیم تا امروز ادامه دارد.  در همین خصوص سناتورها از زاکربرگ پرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند چه زمانی تصمیم گرفته شد متا منحل شود و چه کسی این کار را انجام داد. همچنین آنها می‌خواهند بدانند کدام بخش از متا هم‌اکنون وظیفه نظارت برای تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به جلوگیری از انتشار اخبار جعلی مرتبط با انتخابات را دارد. علاوه‌بر آن جزئیات مختلفی مانند آنکه چه تعداد از کارمندان شرکت در این بخش کار می‌کنند نیز جزو سوالات سناتورها است. در کنار این سوالات، قانون‌گذاران می‌خواهند بدانند برنامه متا برای حفاظت از یکپارچگی انتخابات آینده چیست.