این بررسی که توسط موسسه سی‌دبلیو‌جابز از طریق گفت‌وگو با هزار فعال حوزه فناوری و ۵۰۰ تصمیم‌گیر حوزه‌ آی‌تی انجام شده، نشان می‌دهد تنها ۲۹ درصد از کارکنان حوزه فناوری قصد دارند مشاغل فعلی خود را تا ۱۲ ماه آینده حفظ کنند و اکثر آنها قصد دارند بعد از پایان همه‌گیری کرونا و تغییر مجدد سبک زندگی مشاغل دیگری را بر عهده بگیرند. همچنین ۱۴ درصد از کارکنان حوزه فناوری به‌دنبال بر عهده گرفتن مشاغل تازه در شرکت‌هایی متفاوت هستند، ۱۱ درصد می‌خواهند کسب و کار شخصی خودشان را ایجاد کنند، ۱۱ درصد قصد دارند مشاغل پاره‌وقت داشته باشند، ۱۱ درصد به‌دنبال تغییر محل جغرافیایی کار و ۱۰ درصد هم به‌دنبال پیمانکار شدن هستند. در مجموع ۸ درصد افراد هم کلا قصد دارند در حوزه‌ای جدید به غیر از فناوری مشغول به‌کار شوند. بررسی‌های سی دبلیوجابز حاکی است ظرف ماه‌های آینده حوزه فناوری با کمبود نیروی متخصص و ماهر مواجه می‌شود و تلاش برای تغییر شغل این بخش را به‌شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.