از میان خطوط واگذارشده، ۲۱ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۰۶ خط دائمی فعال و ۹۶ میلیون و ۵۵ هزار و ۷۴۶ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ عدد می‌رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۳۹۸، ۰۷/ ۱۴۲ درصد است. مقایسه این آمار با سه ماه سوم سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که تعداد خطوط واگذارشده و فعال دائمی و اعتباری در تمامی بخش‌ها افزایش داشته به جز خطوط اعتباری فعال که در سه ماه سوم، ۹۶ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۷۳ عدد بوده و کاهش ۴۰۳ هزار و ۷۲۷ عددی را نشان می‌دهد. همچنین در بخش فناوری ۲G تعداد سایت‌های BTS به ۳۸ هزار و ۴۲۹ سایت، در بخش فناوری ۳G به ۳۸ هزار و ۶۴۳ سایت و در بخش فناوری ۴G به ۳۴ هزار و ۲۷ سایت می‌رسد.

   ضریب نفوذ تلفن ثابت

طبق آخرین آمار منتشره، ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۸۹/ ۳۴ درصد است که بیش از ۳۸ میلیون خط منصوبه و ۲۸ میلیون خط دایری را شامل می‌شود.‌ تعداد اشتراک‌های تلفن ثابت تا پایان سه ماه چهارم ۱۳۹۸، توسط شرکت مخابرات ایران به مجموع ۳۷ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ خط منصوبه رسیده که شامل ۳۱ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۸۶ تعداد خط منصوبه شهری و پنج میلیون و ۹۰۹ هزار و ۷۱۴ خط منصوبه روستایی می‌شود. تعداد خطوط دایری نیز مجموع ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۴۱۵ رسیده که شامل ۲۴ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۷۴۸ خط دایری شهری و چهار میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۶۷ خط دایری روستایی می‌شود. ضریب نفوذ تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات نیز ۵۰/ ۳۴ درصد است. همچنین اشتراک‌های تلفن ثابت توسط شرکت‌های FCP، مجموع یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۵۷۶ خط منصوبه و ۳۰۴ هزار و ۳۹۸ خط دایری را شامل می‌شود. شرکت‌های Servco نیز مجموع ۱۰ هزار و ۹۶۱ خط تلفن ثابت دارند. در مجموع ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۸۹/ ۳۴ درصد است که با احتساب شرکت مخابرات ایران، FCPها و شرکت‌های Servco، ۳۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۰۰ خط منصوبه و ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۹۳۷ خط دایری را شامل می‌شود. این درحالی است که ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان سه ماه سوم سال ۹۸، ۸۵/ ۳۴ درصد با مجموع ۳۸ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۹۴ خط منصوبه بوده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند