این کمیسیون مهلت کوتاهی برای تنظیم این قوانین دارد. این در حالی است که قانون‌گذاران می‌خواهند این قوانین حداکثر تا ماه ژوئیه تنظیم شود. پارلمان اتحادیه اروپا همچنین به این کمیسیون دستور داده تا شارژرهای بی سیم و همچنین تاثیرگذاری آنها برکاهش زباله‌های الکترونیکی را نیز در نظر بگیرد. همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده راهی برای جمع آوری و بازیافت کابل‌ها و شارژرهای بیشتری بیابد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: اکنون نیازی مبرم به اقدام قانونی اتحادیه اروپا وجود دارد تا از میزان زباله‌های الکترونیکی کاسته و به مشتریان آموخته شود گزینه‌هایی را انتخاب کنند که از محیط زیست محافظت می‌کند. البته قانون‌گذاران به‌طور دقیق استانداردهای شارژر برای تولیدکنندگان را اعلام نکرده‌اند. اما با توجه به فراگیر شدن «یو اس بی-سی» این کمیسیون احتمالا به سمت استاندارد نسبتا جدید متمایل شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند