خدمات این شرکت به سازمان‌ها امکان می‌دهد به‌صورت انبوه و در مقیاس مورد نظر خود یا مقیاس مورد تقاضا، فضای ذخیره‌‌سازی اطلاعات را در اختیار بگیرند. این شرکت همچنین سرویسی را با نام ClearTier در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد که ابزارهای هوشمند بین فایل‌ها و فضای ذخیره‌سازی را ارائه می‌کند. خدمات پردازش ابری Cloud Platform گوگل فضای اختصاصی خود موسوم به Cloud Filestore را برای ذخیره‌سازی داده‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد. با این وجود سرویس Elastifile Cloud File انعطاف بیشتری در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و هزینه استفاده از خدمات ذخیره‌سازی آن به ازای هر یک از کارمندان سازمانی کمتر است.

این مطلب برایم مفید است