۴ سناریوی پیش روی صنعت فناوری اطلاعات

ناظمی ادامه داد: دومین عدم قطعیت مربوط به اجتماع است. آیا از لحاظ اجتماعی، جامعه اعتماد می‌کند و مشارکت‌جو است؟ آیا پذیرای تحولات حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود یا با دیده شک و تردید به آن نگاه می‌کند. وی در ادامه گفت: این دو عدم قطعیت چهار سناریو به‌وجود می‌آورند. در حالت اول شاهد رقابت و همکاری بین بازیگران صنعت هستیم و جامعه هم اعتماد می‌کند و پذیرای تغییرات است. این سناریو مغز جهانی خصوصی‌سازی‌شده، نام‌گذاری شده است. در این سناریو بازیگران مختلف از ابزارهای فناوری و اینترنت اشیا استفاده می‌کنند و پروتکل‌های یکسانی در سراسر صنعت ایجاد می‌شود و بازیگران جهانی با هم همکاری می‌کنند. در این سناریو، اصل دستیابی به دیتا و بیگ دیتا خواهد بود.معاون وزیر ارتباطات همچنین به سناریوی دوم پرداخت و گفت: در این سناریو اعتماد عمومی وجود دارد اما رقابت و درگیری میان شرکت‌ها و کشورها نیز وجود دارد و نوعی نزاع درباره فضا و طیف شکل می‌گیرد. در این حالت، کشورها و کمپانی‌ها بر سر داده‌ها با یکدیگر نزاع می‌کنند. آنها سعی می‌کنند از دارایی‌های خود دفاع کنند. این روند نوعی برگشت به ملی‌گرایی است. وی اظهار کرد: در سناریوی سوم بین شرکت‌ها و کشورها نزاع وجود دارد و مردم هم درخصوص استفاده از فناوری مشکوک و نگران هستند. آنها بیم آن دارند که از اطلاعاتشان سوءاستفاده شود. این سناریو Kingdom of Dark Web نام دارد و بر سر دستیابی به اطلاعات غیرمشروع است. در این وضعیت به فناوری اطلاعات به مثابه اسلحه نگاه می‌شود، اما امنیت رشد می‌کند. در این سناریو کسب و کارهای الکترونیک رشد کمتری را تجربه می‌کنند.

ناظمی گفت: در سناریوی چهارم شرکت‌ها همکاری می‌کنند اما مردم نسبت به استفاده از فناوری‌ها مقاومت می‌کنند و شک دارند. این وضعیت هوشمندی به تعویق‌افتاده نام دارد. در این وضعیت، فناوری وجود دارد اما افراد تمایلی به استفاده از آن ندارند. مثلا افراد تمایلی به استفاده از حسگرها و اینترنت اشیا ندارند. در این حالت، دولت‌ها داده‌های کلان را جمع‌آوری می‌کنند و برای این منظور از فناوری‌ها استفاده می‌کنند. وی در پایان گفت: در صورت وقوع هر کدام از این سناریوها سرنوشت صنعت تغییر می‌کند. در هر کدام از سناریوها برخی از حوزه‌ها رشد می‌کنند اما دینامیک و پویایی بازیگران این عرصه به تحقق سناریوها منجر می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است