در این میان رشد ۲۶ درصدی صنعت ساخت ماهواره که از ۵/ ۱۵ میلیارد دلار به ۵/ ۱۹ میلیارد دلار رسیده و رشد ۳۴ درصدی صنعت پرتاب که از ۶/ ۴ به ۲/ ۶ میلیارد دلار افزایش داشته‌اند خودنمایی می‌کند و در مجموع اقتصاد بخش مربوط به ساخت و پرتاب ماهواره حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. وضعیت دیگر حوزه‌های بخش صنعت فضایی نیز حاکی از آن است که بازار تجهیزات زمینی رشد ۵ درصدی داشته و از ۸/ ۱۱۹ به ۲/ ۱۲۵ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در زمینه خدمات ماهواره‌ای شاهد کاهش ۷/ ۱ درصدی هستیم و بازار این بخش از ۷/ ۱۲۸ در سال گذشته میلادی به ۵/ ۱۲۶ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال بازار پخش همگانی نیز از ۹۷ میلیارد به ۲/ ۹۴ میلیارد دلار و بازار سنجش از دور از ۲/ ۲ میلیارد به ۱/ ۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. در این میان بازار پهن باند از ۱/ ۲ به ۴/ ۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

این مطلب برایم مفید است