این مرکز خط لوله داده خود را با همین هدف راه‌اندازی خواهد کرد که یک پلت‌فرم ایمن جامع و مبتنی بر خدمات کلود برای حفظ سیستم‌های این شهر خواهد بود. این سیستم ارتباطی برای اطلاع رسانی، هشدار، بصری‌سازی اطلاعات، تحلیل داده‌ها و کمک به متخصصان امنیت سایبری به کار گرفته خواهد شد. افزایش ظرفیت خدمات مختلف و مقابله آنی با تهدیدات سایبری نیز از این طریق ممکن خواهد بود. هدف از راه‌اندازی خط لوله داده در نیویورک حل چالش‌های مربوط به حفظ امنیت سایبری با رویکردی نو و در مقیاسی متناسب است.