صدور این حکم نشانه‌ای از جدیت روسیه برای وادار کردن شرکت‌های فناوری آمریکایی به تبعیت از قوانین داخلی این کشور و ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران روسی روی سرورهایی در داخل خاک این کشور است تا از هرگونه سوءاستفاده از این داده‌ها توسط دولت آمریکا جلوگیری شود. بر اساس قانونی که در سال ۲۰۱۵ به تصویب پارلمان روسیه رسیده، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه‌های اجتماعی در داخل روسیه ملزم به ذخیره‌سازی داده‌های کاربران روی سرورهای مستقر در روسیه هستند. روسیه در سال ۲۰۱۶ هم شبکه اجتماعی LinkedIn را به علت عدم نگهداری از داده‌های کاربران روس خود روی سرورهای روسی بلوکه کرد. فیس‌بوک نماینده‌ای در این دادگاه نداشت و تقاضای تجدیدنظر در این حکم را هم مطرح نکرد. هفته گذشته نیز دادگاهی در روسیه، توییتر را به همین دلیل ۳هزار روبل جریمه کرده بود.