این قانون که توسط وزارت کشور انگلیس تنظیم شده است، رگولاتوری این کشور را مسوول بررسی و پیگیری قانون مذکور کرده تا شرکت‌های اینترنتی موظف به رعایت و ایفای مسوولیت‌های خود شوند و خود را در این زمینه مسوول بدانند. همچنین شبکه‌های اجتماعی موظف به جبران خسارات وارده به کاربران خود در صورت ارسال محتوای مضر و نامناسب هستند. در صورت بی‌توجهی مدیران شبکه‌های اجتماعی، رگولاتور حق اعمال جریمه، بلوکه کردن دسترسی به سایت شبکه اجتماعی و حتی محاکمه مدیران شبکه اجتماعی را خواهد داشت. دولت انگلیس هم اکنون در حال مذاکره با سازمان‌های نظارتی مانند آفکام Ofcom برای نهایی کردن این قانون و بررسی فرآیندهای اجرایی آن است.