ظاهرا مخاطبانی که پس از فیلترینگ تلگرام به شبکه‎های اجتماعی دیگر مهاجرت کرده بودند، به تدریج به این شبکه بازگشتند. این آمار در حالی به دست آمده که مطالعه ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی درباره استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در فروردین سال گذشته نشان می‎داد ۵/ ۵۹درصد مردم ایران از تلگرام استفاده می‌کردند و در صورتی که این شبکه فیلتر شود، تنها ۸/ ۳۷درصد کاربرانش، حاضر به جایگزینی این شبکه اجتماعی با پیام‌رسان‌های داخلی هستند. اما این بازگشت کاربران نشان می‎دهد که ظرفیت پیش آمده از فیلترینگ تلگرام هم نتوانست به پیام‎رسان‎های بومی در جذب کاربر کمکی کند.

17 (2)