محمدجواد آذری‌جهرمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش کردیم ارتباطات سیار را نرمال کنیم، مسیر ۲۲ کیلومتری جاده خرم‌آباد- نورآباد پل کاکا رضا دچار شکستگی شد و ریزش کرد که در کنار آن پل مسیر فیبر نوری بود که باعث قطع شدن ارتباطات تلفن همراه و اینترنت نورآباد و الشتر شد.وی افزود: تخریب پل کاکا رضا ظاهرا تلفات انسانی نیز داشته است، تیم‌ها از ساعت ۶ صبح در آنجا مستقر شدند و تجهیزات را بردند و فیبر را از زیرآب بیرون آوردند که باز‌سازی کنند. وزیر ارتباطات عنوان کرد: به لحاظ شبکه ثابت کل امکانات و زیرساخت‌های شهر پلدختر از بین رفته است. جهرمی روز جمعه از برقراری اینترنت در پلدختر خبر داد و گفت تلاش‌ها برای برقراری سرویس مکالمه هم در جریان است. به گفته وی، از اپراتورها خواسته شده که ارتباطات رایگان برای مناطقی از لرستان سریعا فراهم شود.