آکادمیسین‌ها و همچنین برخی از دانشگاه‌های دو کشور اعلام کرده‌اند که حاضر نشده‌اند اعطای سرمایه از شرکت چینی را بپذیرند و در امور داخلی خود دیگر ارتباطی با این شرکت نخواهند داشت. از طرف دیگر شماری از محققان در انگلستان از بابت این اتفاقات ابراز نگرانی کرده‌اند و گفته‌اند که برخی از فعالیت‌های آنها به دلیل کاهش ارتباط با هوآوی چین مختل خواهد شد اما واشنگتن اعلام کرده است به فشارهایش علیه شرکت چینی ادامه خواهد داد. پیمان آزادی اطلاع‌رسانی در انگلستان باعث شده است تا شماری از دانشگاه‌های این کشور با نظرداشت مسائل امنیتی ارتباطات با هوآوی را متوقف کنند. در همین حال برخی از دولتمردان انگلستان به دانشگاه‌ها برای همکاری آنها با هوآوی هشدار داده‌اند و گفته‌اند باید مراقب کمک‌های مالی این شرکت چینی باشند. آمریکا و استرالیا و چند کشور غربی دیگر همکاری با هوآوی برای پیشبرد طرح اینترنت پرسرعت نسل پنجم را متوقف کرده‌اند اما انگلستان هنوز به‌طور قطعی در این باره تصمیم‌گیری نکرده است. چین هم اعلام کرده است این شرکت هرگز در فعالیت‌های جاسوسی علیه دیگر کشورها مشارکت نداشته است. دانشگاه‌های پرینستون و استنفورد آمریکا و دانشگاه آکسفورد انگلیس از جمله محافل آموزشی و علمی هستند که می‌گویند حاضر به قبول کمک‌های مالی برای امور تحقیقاتی از طرف هوآوی نشده‌اند.