سازندگان این روبات امیدوارند روبات ساخت آنها بتواند پنجره‌ای جدید برای دستیارهای روباتیک بگشاید که می‌توانند تمامی اشیا را بلند کنند. عملکرد این روبات به نحوی است که می‌تواند اشیا را بگیرد. این گیرنده در انتهای یک بازوی روباتیک استاندارد متصل شده است. اشیایی که این روبات قادر به گرفتن آنهاست شامل غذاهای نرم، قوطی، بطری، چکش یا حتی کلم بروکلی است. با نگاهی به این اشیا می‌توان دریافت که اندازه و شکل تمامی آنها با یکدیگر متفاوت است. پس این امر نشان از قابلیت بالای روبات دارد. تنها اشیایی که این روبات نمی‌تواند به خوبی بلند کند، کتاب و ساندویچ است.