«مَت مونتگومری» مدیر مرکز راهکارهای سازمانی شرکت ورایزن گفت: «خطرات امنیت موبایلی از سال گذشته به بعد افزایش یافته است. در حالی که ما گام‌های بیشتری به سمت دستگاه‌های موبایلی برمی‌داریم، به‌صورت همزمان مشاهده می‌کنیم سیستم‌های امنیتی که در لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌دادیم در این ابزارهای همراه استفاده نمی‌شوند.» بر این اساس ابزارهای سازمانی از جمله فایروال‌ها، شبکه‌های اختصاصی مجازی و سیستم‌های رمزگذاری داده نتوانسته‌اند به‌صورت گسترده در دستگاه‌های موبایلی مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که اجرای سیاست‌های «استفاده از دستگاه‌های موبایلی شخصی» مشکلات امنیتی را در عرصه دستگاه‌های الکترونیکی همراه به‌وجود آورده است، سازمان‌ها به اندازه‌ای که برای تقویت امنیت لپ‌تاپ‌ها، دسکتاپ‌ها و شبکه‌های کاربردی خود تمرکز داشتند در این زمینه دقت ندارند تا جلوی انتشار بدافزارها، باج‌افزارها، سرقت‌های اینترنتی و عواملی از این دست را بگیرند.