شرکت‌های Anglo American و LosBronces جزیره خورشیدی آزمایشی Las Tortolas را ساخته‌اند. «بلادو پروکوریکا» وزیر معادن این کشور جزیره خورشیدی با مساحت ۱۲۰۰ فوت مکعب را افتتاح کرده است. به گفته مقامات اگر آزمایش جزیره موفقیت‌آمیز باشد، این جزیره که با بودجه ۱۹۰ هزار پوند ساخته شده، به ۴۰ هکتار گسترش می‌یابد. در این طرح پنل‌های خورشیدی روی یک دریاچه شناور می‌شوند که حاوی پسماند فرآیند استخراج در معدن است. پیش‌بینی می‌شود سایه‌ای که این پنل‌ها ایجاد می‌کنند دمای آب را بکاهد و میزان تبخیر را تا حدود ۸۰ درصد کمتر کند. این به آن معناست که مقدار بیشتری از آب دریاچه برای عملیات‌های استخراج قابل استفاده است و از سوی دیگر نیاز معدن به پمپاژ آب از منابع کوهستانی نیز کاهش می‌یابد.