ایده استراحت پهپادها درست همان مدلی است که احتمالا خفاش روی دیوار یا پرنده‌ای روی شاخه درخت از آن استفاده می‌کند. در واقع از طریق این روش پهپاد می‌تواند پایه‌های خود را مانند چنگ زدن پنجه‌های پرنده به سیم یا شاخه‌ای آویزان کند. چنین قابلیتی به پهپاد قدرت خوبی در مانورهای مختلف مثلا هنگام استفاده از پهپاد در عملیات‌های نجات می‌دهد. به گفته کیو هانگ محقق دانشگاه ییل این ابداع جدید باعث ثبات بیشتر پرنده هم می‌شود. پهپادها در این سیستم دارای پنجه‌هایی هستند که می‌تواند به هر چیز کوچکی مثل شاخه یا سیم بچسبد. در واقع این پهپادها این کار را از طریق سه انگشت کنترل‌کننده انجام می‌دهند. با این کار یعنی قلاب کردن یکی از اضلاع به جایی مانند لبه دیوار پهپاد می‌تواند دو پروانه‌اش را خاموش کند و این یعنی ۴۵ درصد کاهش مصرف انرژی. همچنین پهپاد می‌تواند به میله‌ یا طنابی مانند خفاش وارونه آویزان شود و به این ترتیب تمام موتورها خاموش شوند. تمام این موارد می‌تواند انرژی بسیار کمتری را نسبت به شناور ماندن در آسمان داشته باشد. در حال حاضر تیمی که مشغول کار روی این پهپادها برای الهام از پاهای پرندگان هستند آن را در محیط‌های آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار داده‌اند، اما قرار است در مرحله بعد پهپادها را به محیط‌های بیرونی ببرند.