محمدجواد آذری‌جهرمی در حاشیه نشست سالانه هیات‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جمع خبرنگاران گفت: اگر شرکت‌های FCP به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم. آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: حدود ۱۶ تا ۱۷ شرکت FCP در کشور فعالیت می‌کنند و هزینه سرمایه‌گذاری اینها مقرون به‌صرفه نیست، در نتیجه باید به سمت ادغام بروند. واقعیت این است که این شرکت‌ها با خودشان به نتیجه نمی‌رسند و دچار تله بنیان‌گذار هستند؛ کسی که شرکت را ایجاد کرده و برای آن زحمت کشیده است، همچنان تاکید دارد همه‌کاره شرکت باشد. ثمره تله بنیان‌گذار، شکست خوردن شرکت‌هاست. وی افزود: ما امسال چند جلسه با این شرکت‌ها داشتیم و حتی برایشان ضرایب تشویقی در نظر گرفتیم و تشویقشان کردیم که با ورود و در ترکیب شرکت‌های موبایل و ثابت، می‌توانیم امکاناتی در اختیارشان قرار بدهیم که بتوانند به جلو پیش بروند. وزیر ارتباطات بیان کرد: در همین خصوص اتفاقاتی در حال رخ دادن بود، برخی به سمت ترکیب شدن و استفاده از بازار بورس رفتند و هنوز هم مذاکرات به‌شدت در حال انجام است، با صحبت‌هایی که این شرکت‌ها با سازمان تنظیم مقررات داشتند این طور به ذهن می‌رسد که اگر این شرکت‌ها به جمع‌بندی نرسند، باید به دنبال صدور پروانه جدید فعالیت برای شرکت جدید باشیم. وزیر ارتباطات درخصوص آزادسازی تعرفه‌های ارتباطی در راستای بازبینی پروانه شرکت‌هایFCP گفت: با توجه به رقابت منفی این شرکت‌ها با یکدیگر، به‌نظر می‌رسد آزادسازی تعرفه آنها را با مشکل بیشتری روبه‌رو کند بنابراین همچنان در دبیرخانه کمیسیون تخصصی این مسائل در دست بررسی است.