پیش از این هر فرد می‌توانست تنها از امکاناتی که اپراتور تلفن‌همراهش داشت استفاده کند، اما ترابردپذیری دست افراد را برای استفاده از تمام امکانات موجود در اپراتور تلفن‌همراه دیگر فراهم کرده است، بدون اینکه نیاز باشد کاربر شماره تماسش را عوض کند. با گذشت دو سال از اجرای نهایی طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن‌همراه، وضعیت اپراتورهای اصلی تلفن‌همراه در سه ماهه پایانی امسال و در میانه هر ماه (دی، بهمن و اسفند) در میزان جذب مشترکان دیگر اپراتورها (ترابرد ورودی)، میزان از دست دادن مشترک (ترابرد خروجی) و تراز ترابرد (وضعیت کلی در جذب و دفع مشترکان) اعلام شده است. به این دلیل در این گزارش به آمار مربوط به میانه هر ماه از سه ماهه پایانی سال ۹۷ اشاره شده تا میانگینی بر وضعیت ماه باشد و بتوان راحت‌تر به آن استناد کرد. بر اساس این گزارش، دی ماه امسال، همراه‌اول ۴۴۲ هزار و ۲۴۵ ترابرد ورودی داشته و ترابرد خروجی‌اش ۴۱۱هزار و ۵۷۵ بوده که حکایت از ۳۰ هزار و ۶۷۰ عدد تراز ترابرد مثبت دارد. اپراتور ایرانسل با ۴۴۹ هزار و ۸۵۸ ترابرد ورودی در دی ماه و ۴۲۵ هزار و ۶۸۹ ترابرد خروجی به تراز ۲۴هزار و ۱۶۹ دست پیدا کرده که تراز مثبت آن را به عدد ۲۴هزار و ۱۶۹ رسانده است.

بر اساس این گزارش وضعیت ترابرد ورودی اپراتور رایتل ۴۳هزار و ۷۸۷ است و ترابرد خروجی آن ۹۸هزار و ۶۲۶ که نشان می‌دهد این اپراتور تراز منفی ۵۴هزار و ۸۳۹ داشته است. در گزارش بهمن ماه نیز ترابرد خروجی همراه اول عدد ۵۰۳هزار و ۹۵۳ را نشان می‌دهد، ترابرد خروجی آن ۴۴۰هزار و ۴۳ و تراز مثبتش روی عدد ۶۳هزار و ۹۱۰ است. اپراتور ایرانسل با ۴۸۰هزار و ۴۶ ترابرد ورودی، ۴۸۴هزار و ۵۵۶ ترابرد خروجی به تراز منفی ۴هزار و ۵۱۰ رسیده است. اپراتور رایتل نیز با ۴۵ هزار و ۵۶۹ ترابرد ورودی، ۱۰۴هزار و ۹۶۹ ترابرد خروجی، به تراز منفی ۵۹هزار و ۴۰۰ دست پیدا کرده است. در این گزارش ترابردپذیری ماه اسفند نیز آمده است؛ بر این اساس تا پانزدهم اسفندماه، همراه اول ۵۲۲ هزار و ۶۹۵ ترابرد ورودی، ۴۵۷هزار و ۶۸۳ ترابرد خروجی و تراز مثبت ترابردش عدد ۶۵هزار و ۱۲ بوده است. اپراتور ایرانسل با ترابرد ورودی ۴۹۸هزار و ۵۰۴ و ترابرد خروجی ۵۰۲هزار و ۶۸۴ به تراز منفی ۴هزار و ۱۸۰رسیده و در نهایت اپراتور رایتل با ۴۶هزار و ۶۹۰ ترابرد ورودی، ۱۰۷هزار و ۵۲۲ ترابرد خروجی به تراز منفی ۶۰هزار و ۸۳۲ دست یافته است. در این گزارش «تراز مثبت» نشان‌دهنده جذب بیشتر مشترک و «تراز منفی» نشان‌دهنده دفع بیشتر مشترک است.