در حال حاضر نیز ماهواره‌های چینی متعددی در فضا در حال حرکت هستند، اما این ماهواره‌ها در روز و در زمان تابش نور خورشید دچار اختلال می‌شوند و تنها در شب می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در مقابل،‌ماهواره‌های کوانتومی پیشرفته به علت شکل طراحی متفاوت خود چنین مشکلی ندارند و هم در روز و هم در شب قادر به انتقال داده‌های مخابراتی به زمین هستند. چین اولین بار در سال ۲۰۱۶ موفق به پرتاب یک ماهواره کوانتومی به فضا شد که البته این ماهواره هم به دلیل برخی مشکلات فنی قادر به فعالیت ۲۴ ساعته نبوده است. این ماهواره که موزی نام داشت اولین ماهواره کوانتومی جهان محسوب می‌شود که به‌طور کامل در داخل چین تولید شده است. ماهواره یادشده از یک فناوری خاص نیز برای رمزگذاری داده‌های رد و بدل شده بهره می‌گیرد. ماهواره کوانتومی جدید چین ضد هک هم خواهد بود و چینی‌ها می‌گویند هکرها هرگز نمی‌توانند به داده‌هایی که میان این ماهواره و ایستگاه زمینی رد و بدل می‌شود، دسترسی پیدا کنند. چین قصد دارد از فناوری یادشده برای تولید خودروهای خودران ایمن نیز استفاده کند.