«ات‌ساین» یکی از نشان‌های اصلی است که با گسترش استفاده از رایانامه در اولین حروف اضافه لازم روی صفحه کلید قرار گرفت و امروز برای ارجاع به کاربران و موضوعات پویا از آن استفاده می‌شود. فارسی‌سازی این نشان به‌عنوان یک نشان راست به چپ و فارسی قابل استفاده در نوشتار روزمره می‌تواند عزت زبانی ما را تقویت کند. «درنشان» برای همین موضوع در کمیته ترویجی جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک پیشنهاد شده است. انتشار تصاویر این نشان باعث واکنش‌های گسترده در شبکه‌های مجازی شد.