بودجه ۱۰ میلیون دلاری حفاظت از مدیر ارشد فیس‌بوک برای یک تیم حفاظت شخصی ۷۰ نفره و البته یک تونل فرار و یک اتاق کنفرانس ضد گلوله و موارد دیگر صرف می‌شود. رهبر این تیم امنیتی «جیل‌لوین جونز» یکی از افسران سابق سازمان جاسوسی آمریکا است که از «شریل سندبرگ» دیگر مدیر ارشد این شرکت نیز محافظت می‌کند. سندبرگ و زاکربرگ تنها مدیران ارشد فیس‌بوک هستند که از حفاظت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته بهره می‌برند. پس از آنکه نامه‌های تهدیدآمیز متعددی برای فیس‌بوک ارسال شد این شرکت نیروهای حفاظت شخصیتی مدیران ارشد خود را افزایش داد. از سوی دیگر بسیاری از کارمندان فیس‌بوک ادعا می‌کنند زاکربرگ به یک تونل فرار دسترسی دارد که در کف اتاق کنفرانس ضد گلوله و زیر میز تحریر او قرار دارد. این مسیر به یک پارکینگ زیر مقر فیس‌بوک در کالیفرنیا منتهی می‌شود و برای خارج کردن زاکربرگ از ساختمان در مواقع اضطراری ساخته شده است. البته فیس‌بوک از تایید وجود تونل فرار خودداری کرده است.