این برنامه با نام «طرح توسعه ذخیره‌سازی برای سیستم ابری ذخیره داده گوگل» معرفی شده است و شرکت مذکور در نظر دارد از این طریق نگرانی‌های مربوط به هزینه‌های سازمان‌ها را کاهش دهد. قیمت‌های متغیر برای زیرساخت‌های ابری باعث می‌شود مدیران فناوری در شرکت‌ها دچار نگرانی شوند و این در حالی است که نوسان قیمت‌ها معمولا درگیری کمتر سرمایه و چابکی بیشتر سیستم را به دنبال دارد. هزینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده مبتنی بر فضای پردازش ابری می‌تواند به واسطه تغییر مکان ذخیره داده‌ها در سطوح مختلف صورت گیرد. علاوه بر این تهیه نسخه پشتیبان، تکرار و فرآیندهای کاری برای تحلیل داده‌ها به همراه بهره‌مندی از خدمات یادگیری ماشینی هم می‌تواند افزایش قیمت را در این زمینه باعث شود. سازمان‌ها همچنین در هر دقیقه حجم بیشتری از اطلاعات را تولید می‌کنند که این مساله هم تاثیرات قابل ملاحظه‌ای برجا می‌گذارد. طرح جدید گوگل با برنامه‌های مخصوص ذخیره اطلاعات برای ارائه‌دهندگان خدمات بی‌سیم سازگار می‌شود و کاربران سازمان می‌توانند آنها را در هر دقیقه به‌صورت مجزا در اختیار بگیرند. این طرح همچنین بر اساس روشی که سازمان‌ها در زیرساخت‌های IT خود مورد استفاده قرار می‌دهند تغییر می‌کند.