پزشکان همیشه از وجود حسی موسوم به حس ششم در انسان‌ها خبر داده اند که افراد از آن برای درک وضعیت و نحوه حرکت اندام‌هایشان بدون کاربرد حس بینایی بهره می‌گیرند. حس ششم که به proprioception مشهور است، به انسان‌ها کمک می‌کند هم از وضعیت ایستایی اندام‌های بدن خود مطلع شوند و هم حرکت اندامشان را حس کنند. انسان‌ها از این احساسات برای کنترل حرکت اندام بدن، دستکاری اشیای اطراف و پیش بینی درست برای انجام برخی حرکات استفاده می‌کنند. به بیان دیگر بهره‌مندی از این حس برای تعامل با دنیای بیرونی ضروری است. به عنوان مثال افراد از حس ششم برای جلوگیری از برخورد یک توپ با صورتشان استفاده می‌کنند و از همین طریق می‌توانند حدس بزنند که باید دستشان را در کجا قرار دهند تا توپ به جای صورت به دست برخورد کند.

افرادی که به هر دلیل یکی از اعضای بدن خود را از دست می‌دهند حس ششم خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و دیگر قادر به انجام چنین کارهایی نیستند. اعضای بدن مصنوعی نیز که جایگزین اندام از دست رفته می‌شوند این قابلیت را ندارند. پژوهشگران دانشگاه EPFL برای حل این مشکل یک بازوی روباتیک زیستی تقریبا طبیعی ابداع کرده‌اند که قادر به بازگرداندن حس ششم به انسان‌ها است. شبیه سازی عملکرد اعصاب بدن در این بازوی روباتیک باعث می‌شود تا فرد وجود آن را عملا حس کند و بتواند از این اندام مصنوعی برای بازگرداندن حس مصنوعی بهره بگیرد. همچنین با استفاده از این بازوی روباتیک افراد می‌توانند ابعاد، حالت و ماهیت اشیایی را که در اختیار می‌گیرند حس کنند. البته افرادی که دارای نقص عضو هستند برای استفاده درست از بازوی روباتیک مذکور باید مدتی تمرین کنند تا کم کم بتوانند پالس های الکتریکی منتقل شده به بدن خود را از طریق الکترودهای این روبات به خوبی درک کنند.