در این اطلاعیه با توجه به سوالات و ابهامات ایجاد شده درخصوص ثبت گوشی‌های مسافری آمده است: «مطابق تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، از ۱۹ آذر ۹۷ درخواست ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است. در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، گمرک برطبق قوانین و مقررات مربوطه، صحت اطلاعات ورودی و شرایط لازم برای ثبت دستگاه به‌صورت مسافری را بررسی می‌کند. در نهایت اطلاعات دستگاه‌های واجد شرایط ثبت مسافری در فواصل زمانی مشخص (بنا بر اطلاعیه گمرک هر سه روز یکبار) توسط گمرک در قالب یک فایل برای سامانه همتا ارسال می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که شخص متقاضی نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کند، اما گمرک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دستگاه را فاقد شرایط ثبت مسافری تشخیص داده و اطلاعات آن را به سامانه همتا ارسال نکند. بنابراین پرداخت موفق در سامانه گمرک لزوما موجب ارسال اطلاعات توسط گمرک برای سامانه همتا نمی‌شود.

سامانه همتا پس از دریافت فایل ارسالی گمرک، ابتدا صحت ظاهری و کامل بودن اطلاعات دریافتی (از جمله صحیح بودن فرمت شناسه IMEI، موجود بودن هر دو شناسه گوشی‌های دوسیم‌کارته، موجود بودن شماره سیم‌کارت برای ارسال کد فعال‌سازی و...) را بررسی و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، نسبت به رجیسترکردن دستگاه و ارسال کد فعال‌سازی برای فرد متقاضی اقدام می‌کند. از این پس در هیچ‌کدام از مراحل ثبت گوشی مسافری نیازی به مراجعه فرد متقاضی به سامانه همتا نیست و فرد متقاضی صرفا باید به سامانه اظهارنامه گمرکی مراجعه و حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه را پرداخت کند. متقاضیانی که از پرداخت حقوق گمرکی توسط ایشان مدت زمان زیادی گذشته است، می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت ثبت دستگاه خود، موضوع را از گمرک پیگیری کنند، چراکه دستگاه‌های فاقد اطلاعات صحیح یا کافی که از سوی همتا تایید نشده‌اند، به همراه دلایل عدم تایید، به گمرک عودت داده می‌شوند.»