پروژه «متن داخلی» یا Inner Source اصطلاح جدیدی نیست که مایکروسافت آن را ابداع کرده باشد و طی چند سال گذشته هم مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم‌های Inner Source در اصل شیوه‌های توسعه متن‌باز و استفاده از آنها در یک سازمان واحد را شامل می‌شود. لازم به ذکر است هم‌اکنون انجمن InnerSource Commons نیز با بیش از ۷۰ عضو تاسیس شده است و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. اصول اصلی نرم‌افزارهای متن باز که از جمله آنها می‌توان به اشتراک هرچه بیشتر کدهای باز نرم‌فزاری و ویرایش آنها اشاره کرد، توانایی ایجاد شاخه‌های جدید کدگذاری برای برنامه‌ریزی‌های بیشتر، آزمایش کدهای منبع و تبدیل آنها به بخشی از فرآیند برنامه‌نویسی، استفاده بهتر از اسناد و … را به‌عنوان بخشی از فرآیند «منبع داخلی» به‌کار می‌گیرد. ابزارهای مبتنی بر سیستم «منبع داخلی» و روش‌های وابسته به آن می‌توانند برای توسعه پروژه‌های متن‌باز یا بسته مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه برخلاف سیستم‌های متن باز، فرآیندهای «منبع داخلی» در قالب ابزارهایی برای یک سازمان واحد به اشتراک گذاشته می‌شوند و لزوما عموم مردم از آنها استفاده نمی‌کنند.