این فیبر زمانی که فلز شکسته می‌شود، نابود نشده و غلاف پلیمری این فشار را متحمل می‌شود. به نحوی که کشش میان شکسته شدن فلز را جذب کرده و این فشار را به هسته گالیم باز می‌گرداند. این روش مشابه زمانی است که بافت‌های بدن انسان استخوان‌های شکسته شده بدن را به یکدیگر متصل نگه می‌دارند. عملکرد فیبر به نحوی است که ترکیبی از قابلیت ارتجاعی لاستیک و استحکام فلز را دارد. چون این فیبر جدید ترکیبی از ویژگی‌های فلز و لاستیک است، به مراتب سخت‌تر از فلز یا غلاف پلیمری به تنهایی است. محققان این پروژه اظهار کردند که در مهندسی مواد محققان علاقه‌مند به تولید موادی هستند که سختی پوست را داشته باشد. به همین خاطر فیبری که ما تولید کرده‌ایم سختی پوست را دارد و مانند پوست قابلیت ارتجاعی دارد. این فیبرها می‌توانند در فناوری روباتیک نرم به‌عنوان پوست روبات‌ها، مواد بسته‌بندی یا نسل آتی پارچه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.