اکنون دانشمندان هلندی دریافته‌اند که می‌توان از این ماده برای ساخت اشیای سه‌بعدی استفاده کرد تا کاربردهای عملی داشته باشد. دانشمندان «دانشگاه واخنینگن»(WUR) هلند، کار خود را با «پولی‌وینیل الکل»(PVA) آغاز کردند که یکی از در دسترس‌ترین پلیمرها برای چاپ سه‌بعدی است. آنها نانوذرات طلا را در اندازه‌های گوناگون به این پلیمر اضافه کردند به‌طوری که طلای زیادی مورد نیاز نبود. دانشمندان نهایتا موفق شدند اشیای سه‌بعدی گوناگونی را با استفاده از پلی‌وینیل الکل غنی از طلا ابداع کنند. هنگام تابش نور به یک طرف از اشیا، مشخص شد که نانوذرات طلا می‌توانند نور را منعکس کنند و موجب شوند تا اشیا به رنگ قهوه‌ای مات درآیند. در مقابل، نور تابیده شده به طرف دیگر اشیا، از میان نانوذرات طلا عبور کرد و موجب شد که اشیا به رنگ بنفش نیمه شفاف درآیند. شاید با تجاری‌سازی این ماده بتوان آن را در چاپگرهای سه‌بعدی به کار گرفت و از آن در کارهای هنری یا جواهرسازی نیز استفاده کرد.