طبق گزارش سازمان بهداشت ملی انگلیس، دستگاه‌هایی مانند الکسا، دستیار صوتی هوشمند آمازون یا کورتانا(متعلق به مایکروسافت) و سیری(متعلق به اپل) به ابزارهای سلامتی مهمی تبدیل می‌شوند. این گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای با کمک یک دانشمند آمریکایی حوزه ژنتیک نوشته شده و براساس آن روبات‌ها و هوش مصنوعی در آینده به دقیق‌تر شدن تشخیص پزشکی کمک می‌کنند. همچنین طی ۲۰ سال آتی مربی‌های بهداشتی مجازی از طریق بلندگوهای مجهز به شناسایی صوت در خانه‌های افراد برسلامت آنان نظارت می‌کنند. به این ترتیب بیماری‌های مزمنی مانند دیابت، آسم، افسردگی و فشار خون بالا را بهتر کنترل می‌کنند. این برنامه‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق بیماری فرد و رفتار نرمال او را رصد و با مشاهده یک مورد غیرمعمول، اقداماتی برای جلوگیری از بستری شدن فرد در بیمارستان انجام می‌دهند.