بعد از انتشار این خبر انتقادهای مختلفی نسبت به این واگذاری انجام گرفت. برخی می‌پرسیدند که فرآیند انتخاب سایت‌ها چگونه بوده و چرا سایت‌های بزرگ‌تر و مشهورتر در این میان قرار ندارند. مدیران سازمان پشتیبانی امور دام پاسخی به انتقادها ندادند اما مدیر سایت به‌روزرسان، یکی از سایت‌هایی که اقدام به فروش گوشت دولتی می‌کرد، در مصاحبه‌‌ای گفت که به خاطر سیستم قوی توزیع محصولات فریزری فروش گوشت دولتی به آنها سپرده شده است.  با این حال مدیر سایت تایید کرد که روزانه بیشتر از ۱۰۰۰ سفارش ندارد و فعلا هم خدماتی خارج از تهران و پردیس ارائه نمی‌دهد.  در همین حال مدل توزیع گوشت دولتی از طریق اینترنت هم بحث جدید دیگری بود. با توجه به اینکه در حال حاضر فقط شماره کارت ملی و یک آدرس برای سفارش گوشت دولتی کافی بود این سوال مطرح شد که آیا چنین مدلی در سطح گسترده‌تر به بروز تقلب منجر نمی‌شود؟  به دنبال این انتقادها شایعاتی درمورد توقف عرضه گوشت دولتی از طریق این سایت‌ها منتشر شد.