وی در این باره تصریح کرد: ضمن انجام هماهنگی لازم با بانک‌های عامل، فرآیند صدور ضمانت‌نامه با حذف مراحل و اطلاعات غیرضروری کوتاه شده و درخواست پس از تکمیل توسط شرکت، به‌صورت مستقیم در اختیار کارشناس مربوطه قرار می‌گیرد. بنابراین با مجموع این اقدامات امیدواریم زمان مورد نیاز برای صدور ضمانت‌نامه به کمتر از یک هفته برسد.  ذوالفقاری با بیان اینکه این ضمانت‌نامه‌ها توسط شبکه بانکی و با تخفیف کارمزد صادر می‌شوند، تصریح کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/ مزایده بدون اخذ ودیعه و سایر ضمانت‌نامه‌های پیمان با ودیعه حداکثر ۵ درصد صادر خواهند شد. شرکت‌های دانش‌بنیان با مراجعه به وبگاه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانند درخواست صدور ضمانت‌نامه را از طریق سامانه ارائه خدمت(غزال) ثبت کرده و پیگیر صدور ضمانت‌نامه باشند.