نتایج حاصل از این بررسی نشان داد سازمان‌ها علاقه بسیار زیادی برای استفاده از این فناوری دارند بخش اعظم سازمان‌ها معادل ۸۵ درصد آنها اعلام کردند هم اکنون از فناوری ۵G استفاده می‌کنند یا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا در آینده این فناوری را در اختیار بگیرند. در این میان ۵۴ درصد مدیران سازمانی اعلام کردند که تمایل دارند از نسل پنجم فناوری‌های مخابراتی برای سیستم‌های تحلیلی و دستگاه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا استفاده کنند، ۵۰ درصد آنها به انتقال موبایلی سریع‌تر داده و کارآیی بالاتر اشاره کردند، و ۲۷ درصد آنها نیز توانایی‌های خدمات ۵G برای کاهش هزینه‌های مرتبط با مصرف داده را برای خود مناسب دانستند. دلایل دیگر برای ترغیب سازمان‌ها به استفاده از خدمات ۵G انتقال سریع‌تر موبایلی داده‌ها به واسطه به کارگیری این فناوری جدید بود. بیش از ۵۶ درصد شرکت‌کنندگان در این بررسی اعلام کردند که به واسطه خدمات ۵G فناوری‌هایی را در اختیار می‌گیرند که پیش از این به آنها دسترسی نداشتند. ارتباط بهتر به اپلیکیشن‌های اینترنت اشیا، ارتقای فرآیند دسترسی به محتوا و کنترل آسان‌تر از راه دور دستگاه‌ها از جمله فوایدی بود که مدیران در جریان به کارگیری فناوری ۵G به آن اشاره کردند.