با این حال اگرچه میانگین جهانی هفت ساعت کار با اینترنت در روز می‌تواند نگران‌کننده باشد اما این ارقام در واقع نمی‌تواند نشان‌دهنده گستردگی اعتیاد به اینترنت باشد، چرا که برای مثال، آمار بالای کاربری اینترنت برای فیلیپینی‌ها عمدتاً انعکاس جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور است که در خارج مشغول به کار هستند. در این گزارش همچنین آمده است که مردم برزیل با اختصاص ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه کار با اینترنت در رتبه دوم این فهرست قرار دارند. همچنین مردم تایلند با ۹ ساعت و ۱۱ دقیقه، مردم کلمبیا با ۹ ساعت و مردم اندونزی با هشت ساعت و ۳۶ دقیقه در رتبه‌های بعدی جای گرفته‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که مردم سراسر جهان به‌طور میانگین ۶ ساعت و ۴۲ دقیقه از روز را به کار با اینترنت اختصاص می‌دهند. همچنین مردم آمریکا به‌طور میانگین ۶ ساعت و ۳۱ دقیقه آنلاین هستند و در مقابل مردم چین و انگلیس به ترتیب پنج ساعت و ۵۲ دقیقه و پنج ساعت و ۴۶ دقیقه با اینترنت کار می‌کنند. به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، در عین حال در میان کشورهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند مردم ژاپن کمترین زمان را آنلاین هستند که روزانه به‌طور میانگین ۳ساعت و ۴۵ دقیقه است.