منابع CNBC ادعا می‌کنند که این شرکت کفش‌های هوشمندی را طراحی کرده است که حرکت و وزن کاربر را اندازه‌گیری می‌کنند و می‌توانند احتمال افتادن و سقوط وی را شناسایی کنند. این کفش‌ها برای تناسب اندام طراحی نشده‌اند، در عوض می‌توانند افزایش سریع وزن که نشانه نارسایی احتقانی قلب است را ردیابی کنند یا زمانی که احتمال افتادن شما را می‌دهند به شما هشدار دهند. این اخطار قبل از سقوط می‌تواند به‌خصوص برای افرادی که دارای مشکلات حرکتی هستند، مفید باشد. اینکه آیا آنها به یک واقعیت تبدیل می‌شوند یا نه، هنوز روشن نیست. گزارش شده است که «وریلی» به دنبال یک شریک برای توسعه این کفش است و جلسات خصوصی در این‌خصوص در ماه‌های اخیر برگزار کرده است. تعجب‌آور نخواهد بود اگر این کفش با پیشرفت‌هایی توسعه پیدا کند تا بتواند داده‌های پزشکی حیاتی را ارائه کند چراکه این پروژه بلندپروازانه‌تر از توسعه لنزهای تماسی نظارت بر گلوکز که به تازگی لغو شد، نیست.