مقامات آمریکایی مدیر شرکت هوآوی را نه به این دلیل، بلکه به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران تحت تعقیب قرار دادند. آنها قبلا هم برای هوآوی جریمه‌های سنگین در نظر گرفته بودند. هوآوی اخیرا جایگاه اپل را به‌عنوان دومین سازنده بزرگ تلفن همراه در دنیا از آن خود کرده است. بسیاری از کشورهای غربی در مورد رابطه این شرکت و دولت چین مظنون هستند. مقامات دولت بریتانیا گفته‌اند می‌خواهند قبل از هرگونه تصمیمی تمام مدارک موجود را مورد بررسی دقیق قرار داده باشند. هدف بریتانیا از دخالت در زنجیره تامین شبکه مخابرات بریتانیا اطمینان یافتن از حفظ امنیت آینده این شبکه عنوان شده است. پیش از بریتانیا، آلمان هم جلوی فعالیت هوآوی در بخش شبکه مخابراتی نسل پنجم این کشور را گرفته است.