روبات جدید تنها یک لوله منعطف است که با استفاده از یک باتری ۳/ ۱ ولتی نیرو گرفته است و مانند همتایان گیاهی خود در محیط‌های هیدرولیکی حرکت می‌کند. نیروی محرکه محیط‌های هیدرولیک آب است. پیچک‌های گیاهان نیز با استفاده از ذرات کوچک درون سلولی خود که داخل گیاه شناور هستند، حرکت می‌کنند. روبات مذکور هم با یون‌های حاوی مایعات پر شده است. زمانی‌که باتری روبات روشن می‌شود، این یون‌ها جذب الکترودهای منعطفی می‌شوند که در انتهای روبات تعبیه شده‌اند. خاموش شدن باتری نیز باعث می‌شود که مایع درون روبات به عقب بازگردد و دوباره منبسط شود. فناوری ساخت محققان ایتالیایی می‌تواند در دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی به کار گرفته شود. این تیم علاوه بر این، در حال کار روی روبات جدیدی است که می‌تواند محیط اطراف خود را حس کند و میزان رشد و حرکات خود را تغییر دهد.