پهپاد TILT Ranger توسط شرکت INKonova طراحی شده و با سیستم نقشه‌کشی لیزری در اماکن تاریک مسیریابی می‌کند. این پهپاد یک نقشه مبتنی بر نقاط تهیه می‌کند و درمرحله بعد این نقاط پهپاد را راهنمایی می‌کنند تا در نقشه مسیر خود را بیابد. TILT دو چرخ و پروانه هایی انعطاف‌پذیر دارد  و به همین دلیل می‌تواند در سطوح مختلف پرواز کند. به گفته شرکت تولیدکننده می‌توان از این پهپاد به تدریج در اکتشافات فضایی نیز استفاده کرد.