از طرفی، ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۸۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۱ درصد در شهریورماه رسیده است. اما بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم‌کارت از ۱۰۰ درصد، نشان می‌دهد که تعداد سیم‌کارت‌های موجود از جمعیت ایران، بیشتر است که این موضوع اگرچه می‌تواند حاکی از چندسیم‌کارته بودن افراد باشد، اما نشان می‌دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی یک سیم‌کارت هم نداشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند تقریبا از میان سیم‌کارت‌های فروخته‌شده توسط اپراتورها، حدود نیمی از آنها غیرفعال است. به‌طوری‌که از مجموع ۱۵۶ میلیون و ۱۱ هزار و ۲۸۳ شماره فروخته‌شده، ۸۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۱۳۴ خط فعال است و ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۳/ ۱۰۴ درصد اعلام شده است. تعداد مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۲، ۶۴ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۳ و ضریب نفوذ ۲۰/ ۸۳ درصد بوده است. این عدد در سال ۹۳، ۷۱ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۴۹۰ برای تعداد مشترکان و ۴۱/ ۹۱ درصد برای ضریب نفوذ است.

همچنین در سال ۱۳۹۴، تعداد مشترکان به ۷۶ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۴۱ و ضریب نفوذ به ۶۱/ ۹۶ درصد رسیده است.  این در حالی است که از سال ۱۳۹۵، تعداد مشترکان از جمعیت بیشتر شده، به‌طوری‌که تعداد مشترکان ۸۳ میلیون و ۵۰ هزار و ۵۹۰ و ضریب نفوذ ۲۲/ ۱۰۴ درصد بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۶، این اعداد به ۸۸ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۴۹۶ مشترک و ۷۷/ ۱۱۰ درصد ضریب نفوذ افزایش یافته است. طبق آخرین آمار تا شهریورماه سال جاری هم تعداد مشترکان، ۹۱ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۵۳۵ و ضریب نفوذ ۸۷/ ۱۱۱ درصد بوده است. از میان مشترکان موجود، ۵۵ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۲۴۲ متعلق به اپراتور همراه اول هستند که ۱۱/ ۶۰ درصد را شامل می‌شود، تعداد مشترکان ایرانسل ۳۳ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۶۰ است که درصد ۲۳/ ۳۶ را به خود اختصاص می‌دهد، مشترکان رایتل هم ۳میلیون و ۳۴۵ هزار و ۴۲۸ با ۶۴/ ۳ درصد هستند.