این پژوهش، یک قدم جدی برای پیش‌بینی وضعیت کار در آینده به شمار می‌رود. کارهای مربوط به حمل و نقل، آماده‌سازی غذا، مدیریت تولید و مدیریت اداری، از کارهایی هستند که در بالاترین سطح خطر ادغام با علم روباتیک و هوش مصنوعی قرار دارند. براساس پژوهش جدید سازمان بروکینز، حدود ۷۰ درصد کارهای مربوط به این حوزه‌ها، مورد تهدید فناوری خودران قرار دارند. طبیعی است که فعالیت‌های مربوط به پردازش، جمع‌آوری داده و کارهای فیزیکی نیز تحت تاثیر علم روباتیک و فناوری خودران باشند. انتظار می‌رود که فناوری خودران، تاثیر بی‌نظیری در نواحی خاصی از کشور و بر کارگرانی که از سطح تحصیلی پایین‌تری برخوردارند، داشته و تاثیر آن بر بخش‌های متفاوت جمعیت، متفاوت باشد. در نتایج منتشر‌شده این پژوهش آمده است: علاوه بر گروه‌های ضعیف‌تر جامعه، جوانان و کارگرانی که از تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر تغییرات ناشی از گسترش هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. در این میان، جوانان بیشتر در معرض خطر قرار دارند. به نظر می‌رسد اجتناب از این‌گونه تغییرات، غیرممکن باشد و به زودی شاهد رخ دادن چنین شرایطی، یکی پس از دیگری باشیم؛ اما دولت‌ها و صاحبان صنایع می‌توانند با کمک به پیشرفت تحصیلات و مهارت‌های کارگران خود، آنها را در برابر این تغییرات مقاوم سازند.