طراحی هر یک از این اتاق‌ها بر مبنای نیازهای بیماران و نوع بیماری قابل تغییر و سفارشی‌سازی است. با توجه به قیمت بالای این اتاق‌ها بعید به نظر می‌رسد که افراد عادی قادر به خرید آنها باشند. ولی احتمالا بیمارستان‌ها و صاحبان مشاغل از ابتکار عمل تازه شرکت آمازون استقبال خواهند کرد. هر یک از این اتاق‌ها دارای یک حمام و تخت بوده و شرکت سازنده مدعی است هزینه تولید آنها از هزینه ساخت اتاق‌های بیمارستانی به شیوه سنتی کمتر خواهد بود. گرانت گیگر مدیر عامل شرکت یادشده نیز بیمارستان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات درمانی را مشتری بالقوه این نوع اتاق‌های هوشمند بیمارستانی توصیف کرده است.