اثنی‌عشری به سفر وزیر ICT عراق به کشورمان و نشست با اعضای نظام صنفی رایانه‌ای ایران اشاره و اذعان کرد: ما در این نشست، روی چهار تا پنج موضوع از جمله کارت‌های الکترونیکی، کسب‌وکارها در این حوزه، راه‌اندازی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، توانمندی کشورمان در حوزه بانکداری الکترونیکی و سلامت الکترونیکی بحث کردیم تا توافق نهایی برای همکاری‌های مشترک به انجام برسد. وی ادامه داد: از ۳۱ حوزه‌ای که ما در بخش IT فعالیت داریم، قرار شد در پنج حوزه با کشور عراق همکاری‌های مشترکی را داشته باشیم که در این شرایط تحریم، با تکیه بر توان داخلی بتوانیم در این زمینه به تعهدات خود عمل کنیم.