این روزها از هدست‌های واقعیت مجازی برای اجرای انواع بازی‌های هیجان‌انگیز استفاده می‌شود، اما کاربرد هدست‌های یادشده روز به روز در حال گسترش است و حالا دنیای نمایش و هنر نیز از مزایای فناوری مذکور بهره‌مند شده است. نمایشنامه واقعیت مجازی هملت که با همکاری شرکت Commonwealth Shakespeare آماده شده هملت ۳۶۰ نام دارد و اقتباسی نسبتا وفادارانه از نمایشنامه مذکور محسوب می‌شود. البته در این نسخه تمرکز بر هملت و پدر مقتول وی است. مدت زمان نمایشنامه واقعیت مجازی هملت ۳۶۰ برابر با ۶۱ دقیقه است و بازیگران در محیط اتاقی نسبتا بزرگ حرکت کرده و به تعامل با محیط اطراف و یافتن اسناد و مدارک و شواهد مختلف می‌پردازند.