تحقیقات گسترده تایید کرده‌اند که خواب برای بهبود عملکرد شناختی، فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن، تنظیم احساسات و کیفیت زندگی، حیاتی است. کم شدن میزان خواب سلامت جسمی و بازده آموزشی افراد را کاهش می‌دهد. همچنین مطالعات نشان داده که چاقی و اضافه وزن در کودکان کشورهای در حال توسعه، به سرعت در حال رشد است. به‌طور خاص در سه دهه‌ گذشته، شیوع چاقی در کودکان ایرانی بیش از دو برابر شده است. چاقی و اضافه وزن در کودکی تاثیر قابل‌توجهی بر سلامت فیزیکی و فیزیولوژیکی کودکان دارد. تاثیرات منفی تماشای صفحه‌های نمایش هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است. به همین دلیل دکتر حسین سورتیجی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و همکارانش، به بررسی ارتباط بین میزان تماشای صفحه‌های نمایش و شاخص توده‌ بدنی (BMI) و طول خواب کودکان زیر پنج سال پرداختند. پژوهشگران برای انجام این مطالعه، از بین همه‌ کودکان زیر پنج سال شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان استان قزوین، ۳۲۲ کودک سالم را انتخاب کرده و مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگران فعالیت‌های ۲۴ ساعته این کودکان را طی یک هفته از طریق والدین‌شان جمع‌آوری کردند. نوع فعالیت کودکان، زمان شروع و پایان فعالیت‌ها، زمان و مکان آنها و... مورد مطالعه قرار گرفتند.

در این مطالعات میانگین استفاده از صفحات نمایش (تماشای تلویزیون، بازی‌های ویدئویی، استفاده از کامپیوتر، لپ‌تاپ و تبلت) و میزان خواب روزانه و شبانه‌ کودکان اندازه‌گیری شد. همچنین قد و وزن آنها با استفاده از دستگاه‌های دقیق اندازه‌گیری و شاخص توده‌ بدنی آنها محاسبه شد. چاقی یا اضافه وزن کودکان نیز بر اساس نمودار رشد مشخص شد. پس از جمع‌آوری این اطلاعات، داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعه تایید کرد که مشاهده صفحه‌های نمایش، تاثیر قابل‌توجهی بر خواب و BMI کودکان زیر پنج سال دارد. به‌صورتی که طول خواب این کودکان را کم می‌کند و باعث می‌شود میزان شاخص توده‌ بدنی یا BMI آنها افزایش یابد. به بیان دیگر؛ مشاهده‌ صفحه‌های نمایش سبب چاقی و اضافه وزن کودکان زیر پنج سال می‌شود.