بررسی‌های موسسه پژوهشی فارستر نشان می‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین، تشدید جنگ اقتصادی این کشور با آمریکا و وضعیت نامشخص ژئوپلیتیک چین هیچ یک باعث نخواهد شد که صرف بودجه در حوزه فناوری در چین کاهش یابد. چین امیدوار است با سرمایه‌گذاری‌های خود در این زمینه بر این چالش‌ها نیز غلبه کند و برای حل آنها روش‌های تازه‌ای پیدا کند. مبالغ قابل توجهی از این بودجه‌ها نیز به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی اختصاص می‌یابد. در گزارش فارستر در این زمینه تصریح شده است: نبرد تجاری چین و آمریکا، پکن را به اولویت قائل شدن برای خلاقیت‌های داخلی و انجام پژوهش‌هایی در درون این کشور ترغیب کرده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تولید تراشه‌ها و نرم‌افزارهای پیشرفته با هدف تقویت اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی این کشور اشاره کرد. یافته‌های فارستر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری چین در حوزه سخت‌افزار ممکن است کند شود، اما کماکان بخش اعظم بودجه صرف شده در حوزه فناوری متوجه همین موضوع خواهد بود.