در محوطه فضای باز این مرکز بخش‌های کوچک‌تر وجود دارد که نام این شهرهای اختصاصی برگرفته از شهرهای اروپایی دارند مانند شهر Granada در اسپانیا، پاریس در فرانسه، ورونا در ایتالیا و بروژ در بلژیک. تاکنون ۱۲ قسمت یا به عبارتی شهر در این مرکز ساخته شده است. این مرکز در شهر Dongguan در جنوب چین در شمال شهر شنژن، محل کنونی مرکز اصلی شرکت، قرار دارد. در حال حاضر، ۱۴ هزار کارمند در مرکز جدید مشغول به کار شدند. بیش از ۵۰ هزار کارمند دیگر هوآوی، هنوز در مرکز قبلی در شهر شنژن کار می‌کنند. این مرکز آنقدر بزرگ است که داخل آن قطاری قرار دارد تا کارمندان را بین شهرهای مختلف جابه‌جا کند. در این مرکز حتی پُلی وجود دارد که پل آزادی در شهر بوداپست لهستان است.