این جلیقه روباتیک در حقیقت حسگرهایی دارد که با سیستم‌های روباتیک ارتباط برقرار می‌کنند. هنگامی‌که یک کارگر انسانی مجبور است وارد منطقه‌ای از انبار آمازون شود که مملو از ماشین‌های خودکار است، ممکن است زمین بخورد. اما اگر جلیقه را به تن داشته باشد، روبات‌ها حضور او را ردیابی می‌کنند و با او برخورد نمی‌کنند. به این ترتیب فعالیت‌ها در انبار ادامه می‌یابد و نیازی به قطع عملیات نیست. یک ماه پیش از ارائه این راه‌حل، روبات‌ها در انبارهای این شرکت حادثه آفریدند و ۲۴ کارمند آمازون درپی آن بستری شدند.