این اظهارنظرها به زبان‌های مختلف دنیاست؛ اما ظاهرا هنوز کاربران فارسی زبان از این موضوع مطلع نشده‌اند. حساب کاربری یادشده که تنها یک پست با تصویر تخم‌مرغ در آن ارسال شده بیش از ۶/ ۲ میلیون نفر فالوئر دارد و خود این حساب هم ۹۳۲ نفر را تعقیب می‌کند. پیش از این رکورد پرلایک ترین تصویر در اینستاگرام مربوط به حساب کاربری زنی به نام کلی جنر بود که عکسی از نوزاد دخترش را در حالی که انگشت شست وی را در دست گرفته بود، روی این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته بود. عکس یادشده حدود ۲/ ۱۸ میلیون لایک خورد. مالک حساب کاربری یادشده در توضیح عکس یادشده نوشته است: بیایید با همکاری هم رکورد جهانی جدیدی تنظیم کنیم و این عکس را به پرلایک ترین عکس اینستاگرام مبدل کنیم.