اما سرویس Full Factچطور کار می‌کند: کاربران فیس‌بوک در انگلستان قادر خواهند بود تا مطالب دروغ احتمالی را گزارش دهند. در مرحله بعد، با کمک تیم حقیقت‌یاب Full Fact، مطلب مورد نظر از جهت صحت و سُقم بررسی می‌شود و برچسب واقعیت، کذب یا ترکیبی از هر دو به روی این پُست‌ها زده می‌شود. Full Fact قرار است با بازنگری و رتبه‌دهی به اطلاعات مشکوک، داستان‌ها و مطالب غلط و دروغینی را که در موارد مختلف سیاسی یا فرهنگی منتشر می‌شود، شناسایی و معرفی کند؛ زیرا این اطلاعات دروغ، بیشترین آسیب را برای امنیت کاربران و مردم در پی دارد. به عقیده فیس بوک، این برنامه تلاش خواهد داشت تا سرطان مخرب فضای مجازی-اشاره به اخبار جعلی- را درمان کند. مطالبی که با عنوان« اخبار کذب» یا «False News» برچسب می‌خورد، در پایین‌ترین بخش  News Feed در فیس‌بوک قرار خواهد گرفت و کاربران قادر خواهند بود، ببینند که پُستی که قصد بازنشر آن را دارند، اخبار کذب هست یا نه. فیس بوک اعلام کرده که بر شیوه‌های بازنگری Full Fact و مطالب پُست‌های گزارش شده، کنترلی ندارد و این سازمان موظف است به‌صورت منظم، گزارش‌هایی از نحوه عملکرد برنامه بازبینی خود ارائه کند.