این اپلیکیشن‌ها از سوی حساب‌های کاربری مربوط به توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری مختلف روی فروشگاه اینترنتی «پلی‌استور» قرار گرفتند و با مجوزهای دیجیتالی متفاوت اجازه دسترسی کاربران به آنها صادر شده بود. تمامی این اپلیکیشن‌ها رفتارهای مشابهی را نشان می‌دادند و محققان امنیتی اظهار کردند که برخی کدهای مشابه را نیز به اشتراک می‌گذاشتند. با این وجود در کنار مشابهت‌هایی که بین کدهای منبع این اپلیکیشن‌ها وجود داشت، هرکدام از ابزارهای موبایلی مذکور از لحاظ بصری یکسان بودند و جدا از اینکه در خانواده بازی‌ها، ابزارهای پخش فایل‌های ویدئویی یا کنترل از راه دور تلویزیون قرار می‌گرفتند، ولی از نظر ساختار کدنویسی کاملا با یکدیگر مشابهت داشتند. این اپلیکیشن‌ها آگهی‌افزارهای مخرب را شامل می‌شدند و محققان اعلام کردند بدون آنکه کاربر مطلع باشد، کدهای مخرب را روی دستگاه موبایلی او منتشر می‌کردند.