درهمین راستا «کانتیننتال» با شرکت روباتیک ANYbotic همکاری می‌کند. این شرکت در تولید روبات‌های چهارپا مشهور است که می‌توانند درها را باز کنند و سوار آسانسور شوند. علاوه برآن شرکت آلمانی یک تاکسی روباتیک برای رساندن سگ‌های نامه‌رسان به مقصد نیز طراحی کرده است. تاکسی مذکور CUbE نام دارد و یک ون خودران است که می‌تواند یک یا چند روبات را همزمان جابه‌جا کند. هنگامی که ون به مقصد خود برسد، یکی از سگ‌های روباتیک از در انتهایی خودرو بسته ارسالی را در منزل تحویل می‌دهد. کانتیننتال در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی نمونه اولیه این طرح را نمایش داد. سگ روباتیک می‌تواند از ون بپرد یا از پله‌ها بالابرود، سپس بسته را دم در خانه تحویل دهد و حتی زنگ در خانه را بزند!